Profielen


 

Ir. J.C. de Mos

De heer de Mos bekleedt diverse toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en hij is thans lid van het bestuur van de  Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro

 

 

Zijn relevante nevenfuncties zijn:

 • Voorzitter RvC Smit Group
 • Voorzitter Raad van Advies Nolet Groep

 

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

De heer Kortmann is hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hij is thans lid van het bestuur van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro.

 

 

Zijn relevante nevenfuncties zijn:

 • Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Juristen Vereniging
 • Voorzitter bestuur Stichting Continuïteit ING
 • Voorzitter bestuur Stichting Continuïteit ST
 • Voorzitter bestuur Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding
 • Lid RvC KDS BV
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor KDS BV
 • Lid bestuur Stichting Merita

 

Drs J.J. Nooitgedagt RA

De heer Nooitgedagt bekleedt diverse toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en hij is thans lid van het bestuur van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro.

 

 

Zijn relevante nevenfuncties zijn:

 • Voorzitter bestuur Stichting Nyenrode
 • Voorzitter bestuur VEUO
 • Voorzitter Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK
 • Voorzitter RvC Telegraaf Media Groep (TMG N.V.)
 • Vice-voorzitter RvC BNG Bank N.V.
 • Lid RvC Rabobank
 • Lid RvC Robeco Institutional Asset Management (RIAM)
 • Lid commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy AFM
 • Lid Audit Committee van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Lid commissie Governance Risk en Compliance NBA
 • Lid commissie Ethiek voor Accountants in business NBA
 • Lid Algemeen Bestuur Ubbo Emmius Fonds

 


Prof. Dr. C.P. Veerman

De heer Veerman bekleedt diverse toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en hij is thans lid van het bestuur van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro.

 

 

 

Zijn relevante nevenfuncties zijn:

 • Voorzitter projectcommissariaat Noord/Zuidlijn
 • Voorzitter Stichting Nationaal Groenfonds
 • Voorzitter Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen
 • Voorzitter Stichting Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT)
 • Voorzitter Projectcommissariaat Civiele Constructie/renovatie Tunnels (per 1-1-2019)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Royal Reesink B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Fagoed B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen (StAk) KDS / Merita

 


J.M.A. van der Lof MBA

De heer van der Lof is voorzitter Raad van Bestuur TKH Group N.V. en hij is thans lid van het bestuur van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro.

 

 

 

Zijn relevante nevenfuncties zijn:

 • Raad van Commissarissen Dura Vermeer Groep N.V.