Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro is het behartigen van de belangen van Fugro N.V. van de ondernemingen die door Fugro N.V. en de met Fugro N.V. in de groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van Fugro en van die o